Antagning teologiska utbildningar hösten 2021

31 augusti, 2020 | Nyheter

Nästa antagning för studier på Filippusprogrammet (1 år, 60 sp) eller programmet Bachelor i Teologi & Mission (3 år, 180 sp), som erbjuds av Fjellhaug Internasjonale Høgskole (Oslo) i samarbete med FFG, sker inför höstterminen 2021. En första anmälan till utbildningen görs senast 31 mars 2021 på FFG:s hemsida. Studierna på FFG är kostnadsfria, en mindre studieavgift finns på Fjellhaug, och ansökan om studiemedel från CSN kan göras för studier på Fjellhaug. Efter återkoppling från FFG sker ansökan till Fjellhaug och när ansökan godkänts är student antagen också på FFG.

För vidare information, kontakta studiehandledare: studiehandledare@ffg.se, tel: 072-325 94 70

Folder för utbildningarna (från 2019)