Bibelkonferens 13-14 mars

Vid årets bibelkonferens, som behandlar både forntida och nutida frågeställningar kring den heliga Treenigheten, medverkar utöver fakultetens lärare också några prominenta gäster. Carl Beckwith är en erkänd auktoritet på frågan om Treenigheten, med forskning kring de tidiga kyrkofädernas kristologiska och trinitariska förståelse, och hur deras tankar tagits emot i reformatorisk och luthersk teologi. Beckwith har författat volymen The Holy Trinity (2016) i serien Confessional Lutheran Dogmatics. Fakulteten blir ett av flera stopp under Beckwiths föreläsningsturné i Norden. Frank-Ole Thoresen är rektor på vår samarbetsskola Fjellhaug i Oslo och tidigare missionär i Etiopien. Thoresens forskningsområde är missionsvetenskap, med inriktning på islam, kristendomsförföljelse och kontextuell ecklessiologi. Jan Bygstad är återkommande gästföreläsare på FFG. Nyligen utsågs han till hedersdoktor vid Concordia Theological Seminary i USA, för sitt mångåriga pastorala arbete med bibelteologi och sin klara bekännelse i den nordiska kyrkokampen. Inte minst hans många utläggningar av Gamla testamentet har gjort honom till en efterfrågad förkunnare.

Konferensen äger rum på Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg. Ingen avgift, ingen anmälan. Kaffe serveras till självkostnadspris, lunch ordnar var och en för sig. FFG är helt beroende av insamlade medel och du stöder arbetet med din kollekt på konferensen eller genom gåvor i förväg via bankgiro 622­5387 eller SWISH 123 100 84 57 (ange ”FFG gåva”). Mer info på hemsidan: www.ffg.se

Program fredag 13 mars

13.30-14.30: What Happened on the Cross? With Special Emphasis on Contemporary Discussions, i.e. ‘Cosmic Child Abuse’, Carl L Beckwith
15.00-16.00: The eternal functional subordination of the Son, Carl L Beckwith
16.15-17.15: Det lutherska bidraget till treenighetsläran, Torbjörn Johansson

Program lördag 14 mars

9.30-10.30: Guds pluralitet i Gamla Testamentet, Jan Bygstad
11.00-12.00: Treenigheten i Bibelns liturgi, Timo Laato
Lunch på egen hand
13.30-14.30: Gud och Allah, Frank-Ole Thoresen
15.00-16.00: Treenighetsläran i öst och väst: Konsekvenser för synen på människan och samhälle, Fredrik Brosché
16.15-17.15: Glädjen i Treenigheten, Daniel Johansson

Mer information här.