Bibelkonferens 26 februari

30 november, 2020 | Nyheter

Den Heliga Treenigheten

Bibelkonferensen 2020 blev uppskjuten på grund av de restriktioner som infördes i mars. I ett annat format och i en något mindre omfattning planerar vi nu för att genomföra konferensen den 26 februari. Vår huvudföreläsare, Carl L. Beckwith, kommer att hålla sina båda föredrag på länk från USA. Medverkar gör också Församlingsfakultetens egna lärare. Vi räknar med att det inte kommer att vara möjligt att genomföra konferensen på plats på institutionen. Vi erbjuder därför alla intresserade att delta digitalt via länk som skickas ut till den som anmäler sig. Anmäl dig genom att kontakta info@ffg.se senast 22 februari. Ange ”Bibelkonferens” i ämnesrutan. Välkommen!

9.30–10.30 Introduktion till Treenighetsläran i Bibeln och teologihistorien
Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet och Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi
10.30–11.00 Paus
11.00–11.45 Treenighetsläran i öst och väst: Konsekvenser för synen på människan och samhället, Fredrik Brosché, lärare i själavård
11.45–12.00 Respondent
12.00 Lunch
13.15–14.00 Treenigheten i Bibelns liturgi, Timo Laato, lektor i Nya testamentet
14.00–14.15 Respondent
14.15–14.30 Paus
14.30–15.15 What Happened on the Cross? With Special Emphasis on Contemporary Discussions, i.e. Cosmic Child Abuse, Carl L. Beckwith, professor i kyrkohistoria och dogmatik vid Beeson Divinity School, Birmingham,
Alabama, USA
15.15–15.30 Respondent
15.45–16.30 The eternal functional subordination of the Son, Carl L. Beckwith
16.30–17.00 Respondent och avslutning

Carl Beckwith