Bibelkonferens

Den Heliga Treenigheten

BIBELKONFERENS 13–14 MARS 2020

Från att ha haft en självklar plats i centrum av kyrkans lära och liv utsattes läran om Treenigheten för förödande kritik under Upplysningen. Om den inte förka stades så förvisades den till periferin under 1800-talet. Under 1900-talet fick den en renässans och många nya försök att formulera den gjordes. Man har visat på dess konsekvenser på så vitt skilda områden som politiken och tjänstefördelningen i församlingen. Bland bibeltroende kristna har treenigheten en plats, men får den några praktiska konsekvenser för det andliga livet? Är den inte ett problem, särskilt i mötet med judendom och islam?

Årets bibelkonferens kretsar kring treenighetsläran, dess plats i Skriften, teologernas brottning med att formulera den på ett adekvat sätt och dess konsekvenser för det kristna livet.

Bland föreläsarna märks Carl L. Beckwith, professor i kyrkohistoria och dogmatik vid Beeson Divinity School, Birmingham, Alabama, känd för sin bok The Holy Trinity publicerad 2016.

Vi gästas också av Frank-Ole Thoresen, rektor på Fjellhaug, Oslo och tidigare missionär i Etiopien som föreläser över Gud och Allah samt Jan Bygstad, bibellärare och pastor i DELK, Bergen, som kommer att tala om Guds pluralitet i Gamla testamentet.