Under 2023 har småskriften Kristus igår och idag av Jakob Appell samt nyutgåvan av Bengt Hägglunds bok Arvet från reformationen med inledning av Torbjörn Johansson (220 kr) utgivits av Pro Veritate, som numera är namnet på FFG:s bokförlag.

Småskriften Kristus igår och idag visar på sambandet mellan det Jesus gjorde och lärde igår, under den jordevandring som finns omvittnad i evangelierna, och vad Jesus gör och lär idag, på ett konkret och verkligt sätt när Guds församling samlas till gudstjänst. Småskriften passar för nykristna, som en introduktion till Kyrkans gudstjänst och för regelbundna gudstjänstfirare, som söker fördjupning, liksom för kyrkvärdar, musiker, och andra medverkande i gudstjänsten som kan få viktiga perspektiv på tjänsten de utför i Guds hus.

Författare är Jakob Appell, lärare i praktisk teologi på FFG, doktorand vid Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, USA. I följande podcast-avsnitt berättar författaren om boken, och en recension återfanns i Hälsning, nr 2 2023.

Samtliga småskrifter finns här. Timo Laatos småskrift En röd tråd. Löftet om Jesusbarnet i Skriften, recenserades i Hälsning nr 1 2023. Priset är 50 kr, vid köp av minst 10 ex. är priset 40 kr (exkl. porto). Samtliga småskrifter och ljudböcker kan beställas från FFG:s expedition,, alternativt via BV-förlags hemsida.

Bengt Hägglunds Arvet från reformationen är den första boken som utges på Pro Veritate. Denna artikelsamling utgavs första gången år 2002 som nummer 4 i Församlingsfakultetens akademiska skriftserie. I denna andra, bearbetade upplaga har flera tyska citat i den löpande texten översatts till svenska och de tyska citaten flyttats ned till noterna. Dessa översättningar gjordes av Bengt Hägglund själv som en förberedelse för en andra utgåva. Vidare har Torbjörn Johansson skrivit en inledande uppsats, ”Bengt Hägglunds reformationsforskning”. I den beskrivs vad som är karakteristiskt för Hägglunds förståelse av reformationen, vad som var banbrytande i hans forskning och varför den fick internationellt genomslag. I FFG-podden berättar Torbjörn Johansson om boken (del 1 och del 2).

Priset är 220 kr och boken kan beställas från FFG:s expedition, alternativt via BV-förlag.