Dubbeldagar i november

Temadag om ledarskap 15/11 & Fakultetens dag 16/11.

Ledd för att leda: temadag fredagen den 15 november.

Bibeln har många sätt att uttrycka ett andligt ledarskap, både när det gäller ämbeten och funktioner. Där finns också personer som blir kallade att leda Guds folk, som Mose i Gamla testamentet och Petrus i Nya testamentet. Med personerna kommer exempel på både lyckat, och mindre lyckat, ledarskap och vilka särskilda frestelser och prövningar som drabbar just dem som kallats att leda. Jesus knöt an till profetian och sa att fåren skingras när herden slås, herden som står i en utsatt position och med ett stort ansvar. Ledarskap har en yttre sida som kan övas upp, men också en inre sida, där Han som har kallat är trofast (1 Tess 5:24) och fostrar fram de ledare han sänder, ofta genom svåra prövningar. På denna temadag fördjupas både ledarskapets inre och yttre sida – till nytta både för dem som står i kyrklig ledartjänst och för dem som hör till “flocken”. Välkommen!

Anmälan till expeditionen senast 5 november. I anmälningsavgiften 200 kr ingår kaffe/fika för temadagen. Passa på att stanna över helgen och fakultetens dag på lördagen!

Program
9.30 Laudes
10.00 Jonas Lidén, Ledarskap för alla – från ärkebiskopar till storasyskon!
11.00 Kaffe
11.30 Fredrik Brosché, ”Jag ska slå herden och fåren ska skingras” – om frestelser, anfäktelser och prövningar för den som är kallad att leda
12.30 Lunch på egen hand
14.00 Rune Imberg, Ledarskap och team-bygge: Luther och Rosenius som exempel
15.00 Kaffe
15.30 Agne Nordlander, Andligt ledarskap i medgång och motgång – reflektioner från både Sverige och Etiopien
16.30 Panelsamtal med möjlighet till instick från deltagarna
17.00 Avslutning

Fakultetens dag lördagen den 16 november

Församlingsfakulteten inbjuder till den årliga mötesplatsen för personal, studenter, understödjare och andra intresserade. Agne Nordlander gästföreläser och frågar sig vad som är tidlöst med C. O. Rosenius själavård från väckelsetiden på 1800-talet. En röd tråd för dagen är just Rosenius själavård, då också Rune Imberg ger inblickar i hur psalm och sång använts i själavårdens tjänst (med Rosenius som exempel). Det blir några smakprov med allsång! Som vanligt bokerbjudanden och en loppis med fynd på utsorterade böcker och dubbletter i biblioteket. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Välkommen!

Program
13.30 Torbjörn Johansson, Inledning
13.45 Agne Nordlander, Vad är tidlöst med Rosenius själavård?
14.45 Kaffe
Möjlighet att fynda böcker i bokförsäljningen och bokloppisen
15.15 Rune Imberg, Psalm och sång i själavårdens tjänst med Rosenius som exempel
Vi bjuds på smakprov ur Rosenius kända och mindre kända sångdiktning
16.15 Avslutning