Datum/Tid
Datum: 2021-02-26 - 2021-02-27
Hela dagen


VIKTIGT MEDDELANDE MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET 

Bibelkonferensen 13-14 mars på FFG är tyvärr inställd. Det är vår förhoppning att kunna erbjuda en konferens med ett likartat program inom kort.

Programmet med den norske gästföreläsaren Knut Alfsvåg måndagen den 16 mars är också inställt. Det gäller både Teologiskt forum kl. 15.30 och kvällsföreläsningen kl. 19. Däremot hålls passionspredikan kl. 18.00 som planerat och den leds av Timo Laato i stora föreläsningssalen.  

Dr Carl L Beckwith

Dr. Frank-Ole Thoresen

Dr. Jan Bygstad

Kategorier