Datum/Tid
Datum: 2022-02-25 - 2022-02-26
13:30 - 17:00


Program

Fredag 25 februari

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

13.30-14.30 Biografisk skiss över David Hedegård

Rune Imberg, lektor emeritus i kyrkohistoria vid Församlingsfakulteten, Göteborg

15.00-16.00 Davids Hedegårds insatser på det gammaltestamentliga området och judaistiken

Mats Eskhult, professor emeritus i semitiska språk vid Uppsala universitet.

16.15-17.15 Jesu auktoritet och Bibelns – en studie om Hedegårds kontextuella reflektion om Guds närvaro i Kyrka och samhälle

Bruno Frandell, lektor emeritus i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi

Lördag 26 februari

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

9.30-40 Inledning

9.40 – 10.40 Abba i Bibeln: Jesu Kristi Fader och Israels Fader

Johannes Hellberg, adjunkt i religion och bibelkunskap, LM Engströms gymnasium

11.10-12.10 ”Fader” i nutida systematisk teologi och liturgi

Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi, Församlingsfakulteten, Göteborg

Lunch på egen hand

13.30-14.30: “De faderlösas Fader”

Docent Fredrik Brosché, lärare i själavård på Församlingsfakulteten

Avskedsföreläsning av Rune Imberg, lektor emeritus i kyrkohistoria vid Församlingsfakulteten, Göteborg

15.00-15.35 Historiska perspektiv på Bibeln

15.50-16.30 Bibliska perspektiv på historien

16.30-17.00 Avtackning av Rune Imberg

Kategorier