Datum/Tid
Datum: 2021-02-26
09:30 - 17:30


Välkommen att delta i bibelkonferensen digitalt. Program fredagen den 26 februari enligt nedan. Anmälan senast 22/2 till expeditionen: info@ffg.se)

9.30–10.30 Introduktion till Treenighetsläran i Bibeln och teologihistorien
Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet och Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi
10.30–11.00 Paus
11.00–11.45 Treenighetsläran i öst och väst: Konsekvenser för synen på människan och samhället, Fredrik Brosché, lärare i själavård
11.45–12.00 Respondent
12.00 Lunch
13.15–14.00 Treenigheten i Bibelns liturgiTimo Laato, lektor i Nya testamentet
14.00–14.15 Respondent
14.15–14.30 Paus
14.30–15.15 What Happened on the Cross? With Special Emphasis on Contemporary Discussions, i.e. Cosmic Child Abuse, Carl L. Beckwith, professor i kyrkohistoria och dogmatik vid Beeson Divinity School, Birmingham,
Alabama, USA
15.15–15.30 Respondent
15.45–16.30 The eternal functional subordination of the Son, Carl L. Beckwith
16.30–17.00 Respondent och avslutning

Kategorier