Datum/Tid
Datum: 2022-11-12
14:00 - 17:30


Välkomna till Fakultetens dag lördagen den 12 november!

Tema: ”Sonen, Skriften och svärmeriet”

Läsåret 2022/23 vill FFG särskilt uppmärksamma den andra trosartikeln, om Guds Son. Samtidigt är det 500 år sedan Luthers uppgörelse med ”svärmaren” Andreas Karlstadt ägde rum.

Dessa båda ämnen har format programmet och alla hälsas varmt välkomna till Fakultetens dag. Fakultetens dag – en mötesplats!

14.00 Inledning, bön

Göran Landgren, ”Allt i Sonen”, Bibeltimme över Kolosserbrevet 1

15.00 Magnus Magnusson, ”Man får inte skilja Kristus från Skrifterna”

16:00 Kaffeservering med kollekt till FFG, bokloppis m.m.

16.30 Torbjörn Johansson: Luther och svärmarna – vad gällde egentligen striden?

17.30 Slut

Med reservation för ändringar. Följ informationen på FFG:s hemsida.

Kategorier