Datum/Tid
Datum: 2018-11-09 - 2018-11-10
Hela dagen


Behövs bekännelser? Augsburgska bekännelsen i fokus

Församlingsfakulteten firar 25 år

Fredagen den 9 november inbjuder fakulteten till ett spännande program med fokus på den Augsburgska bekännelsen, huvudavsnittet i den lutherska bekännelsen. Behövs bekännelser över huvud taget? Vilken roll borde en fastlagd bekännelse ha för kyrkans liv, exempelvis i gudstjänstordningar och i pastoral praxis? Kan man utgå från en bekännelse och samtidigt vara öppen för förnyelse? Har Augsburgska bekännelsen någon ekumenisk potential i en tid då kristenheten i vårt land är så sargad?

Medverkar gör den framstående Luther-forskaren Robert Kolb från USA, förre rektorn på Johannelunds teologiska högskola Tomas Nygren, förre pingstpastorn och numera EFS-pastorn Magnus Persson från United Malmö som upptäckte värdet i Augustana, och rektorn på Församlingsfakulteten Torbjörn Johansson.

På kvällen inbjuds till festmiddag på restaurang Hos Anna, alldeles vid L M Engströms gymnasium, med anledning av fakultetens 25-årsfirande (särskild anmälan) och firandet avslutas på lördagsmorgonen med några spännande föreläsningar som ger både bakåtblickar och framåtblickar.

Program för dagarna

Fredag 9 november

9.00: Morgonbön i fakultetens kapell

9.30: Robert Kolb: The Augsburg Confession as an ecumenical Confession for the contemporary Church? 

  • Magnus Persson: respons (på engelska)

11.00: Kaffe

11.30: Tomas Nygren: Augsburgska bekännelsen – pastorala konsekvenser i församlingen?

12.30: Lunch på egen hand

14.00: Magnus Persson: Augsburgska bekännelsen – mitt i församlingsbyggandet?

15.30: Kaffe

16.00: Torbjörn Johansson: Augsburgska bekännelsen – slutpunkt eller utgångspunkt?

  • Torbjörn Johansson & Tomas Nygren: presentation av och inbjudan till nya högskolekursen Augsburgska bekännelsen (7,5 hp), förlagd till vårterminen 2019. Undervisning och seminarium i anslutning till kursen ges vid FFG, examination sker vid Johannelunds teologiska högskola.
  • Johan Ericsson, förlagschef på EFS Budbäraren: presentation av nyutgåvan av Augsburgska bekännelsen, med både språkligt lättillgänglig text och kommentarer till texten.

18.30: Festmåltid på restaurang Hos Anna med anledning av Församlingsfakultetens 25-årsfirande. Anmälan senast 29/10 till FFG:s expedition (kostnad 250 kr).

Lördag 10 november

9.00: Robert Kolb: No Church without Theology and no Theology without the Church

10:00: Kaffe

10:30: Fredrik Sidenvall: ”Han ställde mina fötter på en klippa” – frälsningsvisshetens grund, medel och konsekvenser

11.30: Rune Imberg: Fakulteten blickar bakåt och framåt

12.30: Slut

Ingen anmälan, ingen avgift (men goda möjligheter till kollekt), kaffe serveras till självkostnadspris. Välkommen!

25-årsinsamling!

Med anledning av att Församlingsfakulteten fyller 25 år vädjar vi om en gåva till fakulteten. Var med i arbetet att stötta teologisk fördjupning och undervisning på reformatorisk grund för 25 kommande år – Deo volente!

Bankgiro: 622-5387
SWISH: 123 100 84 57 (Ange ”FFG gåva” i meddelandet)

Augsburgska bekännelsen presenteras för kejsar Karl V, 25 Juni 1530. Tavlan finns i Pfarrkirche St Georg i Eisenach.

 

 

Kategorier