Datum/Tid
Datum: 2020-03-16
18:00 - 20:30


VIKTIGT MEDDELANDE MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET

Programmet med den norske gästföreläsaren Knut Alfsvåg måndagen den 16 mars är inställt. Det gäller både Teologiskt forum kl. 15.30 och kvällsföreläsningen kl. 19. Däremot hålls passionspredikan kl. 18.00 som planerat och den leds av Timo Laato i stora föreläsningssalen.

Teologiskt forum kl. 15.30: Lösningen på det ondas problem, Knut Alfsvåg

Passionspredikan kl. 18.00: Timo Laato (följt av fika)

Fördjupning kl. 19.00: Gud övergiven av Gud på korset? Knut Alfsvåg

  • Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, med ett brett forskningsspektrum: alltifrån kyrkofäderna, till Luther och avancerad religionsfilosofi. Knut är också ordförande för Forbund for Bibel og Bekennelse

Vad innebär serien Fördjupning i fastetid?

Fastetiden är en tid för fördjupning. Den traditionella fastan, att avstå från mat och annat, har i luthersk tradition kompletterats med ett rikare intag av Guds ord och bruk av bönen. Särskilt passionspredikningarna, med fokus på Jesu lidande och död i vårt ställe och för vår skull, har utgjort en evangelisk betoning i det allmänkyrkliga bruket av fastan. Tyvärr är passionspredikningar inte lika vanligt förekommande idag. Om betoningen på Jesu lidande och död i vårt ställe och för vår skull också försvagats är det en oroande utveckling. På FFG vill vi försöka förvalta och förnya denna del av vårt evangeliska arv genom att återigen bjuda in till passionspredikningar i Församlingsfakultetens kapell, i anslutning till de öppna fördjupningskvällar som erbjuds under fastetiden.

De sex passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande och äger rum kl. 18.00 på måndagarna i fastetid (tjuvstart måndagen före Askonsdagen). Efteråt ett enkelt fika med möjligheten att vara med på öppna föreläsningar kl. 19.00 som under fastetiden har Försoningen som ett genomgående tema. Hur försoningen ska förstås är ett ämne för återkommande debatt och i vår tid höjs alltfler röster emot den objektiva försoningsläran där Jesu död förstås som Guds vrede och straff över världens synd. Försoningen tycks i Bibelns ljus ha flera sidor, med möjlighet att betona vissa sidor mer än andra. Vilka är då dessa sidor? Det är vår förhoppning att dessa fördjupningskvällar ska belysa försoningens innehåll och aktualisera dess relevans in i vår tid och till gagn för Kristi kyrka i vårt land. Ingen anmälan, ingen avgift. Välkommen!

Vid gästföreläsarnas besök blir det extrainsatta Teologiskt forum på eftermiddagarna kl. 15.30–17.00, med fördjupning, samtal och diskussion om viktiga ämnen. Öppet för alla intresserade.

 

Kategorier