Datum/Tid
Datum: 2019-11-18 - 2019-11-23
Hela dagen


Master of Sacred Theology

FORTBILDNING/FORSKARFÖRBEREDELSE SPECIALANPASSAD FÖR PRÄSTER/TEOLOGER I TJÄNST

Master-programmet som FFG erbjuder i samarbete med Concordia Theological Seminary (CTS) i USA fortsätter som förut. Vid varje kurs är det möjligt att hoppa på programmet för att vid genomfört program erhålla en teologisk examen som motsvarar den gamla teologie-licentiat-examen. Det är också möjligt att följa enskilda kurser. Tre veckolånga intensivkurser erbjuds per år och antalet kurser som krävs för examen är totalt nio (samt en avslutande avhandling, en så kallad ”thesis”).

För anmälan till enstaka kurs eller för ansökan till hela program hänvisas till FFG:s expedition, info@ffg.se, 031-778 35 40. De kurser som ligger närmast på tur är följande:

  • 18–23 november (förlagd till Wittenberg i Tyskland): THE FORMATION OF THE FORMULA OF CONCORD 1546–1577, Torbjörn Johansson, rektor vid FFG och lärare i systematisk teologi, samt Daniel Johansson, lärare i Nya testamentets exegetik och systematisk teologi vid FFG.
  • 2–7 mars, 2020: THE OFFICE OF THE HOLY MINISTRY, Dr. Naomichi Masaki, Professor of Systematic Theology at CTS.

Mer info: Master of Sacred Theology

Kategorier