Extrainsatta Teologiskt forum

Under måndagskvällar i fastetiden inbjuder FFG till fördjupning i dubbel bemärkelse. Dels upprätthålls traditionen med passionspredikningar, utläggningar över Jesu lidandes historia, och dels blir det en öppen föreläsningsserie i sex delar om försoningen i kristen förståelse. Passionspredikningarna hålls kl. 18 (med tjuvstart 24/2), följt av lite fika, och föreläsningarna börjar kl. 19. Ingen avgift, ingen anmälan, alla välkomna! Utöver fakultetens egna lärare bidrar ett antal gäster med förkunnelse och undervisning:

Vid gästföreläsarnas besök blir det extrainsatta Teologiskt forum på eftermiddagarna kl. 15.30–17.00, med fördjupning, samtal och diskussion om viktiga ämnen. Öppet för alla intresserade.

Program:
24/2: Teologiskt forum kl. 15.30: Ledarskap under korset, Olof Edsinger
Passionspredikan kl. 18.00: Jakob Appell
Fördjupning kl. 19.00: Försoningen i en narcissistisk kultur, Olof Edsinger

2/3: Passionspredikan kl. 18.00: Torbjörn Johansson
Fördjupning kl. 19.00: Gud och det onda, Torbjörn Johansson

9/3: Teologiskt forum kl. 15.30: Härlighetsteologi och korsteologi, Magnus Persson
Passionspredikan kl. 18.00: Göran Landgren
Fördjupning kl. 19.00: Försoningen är svaret, men vad är frågan? Magnus Persson

16/3: Teologiskt forum kl. 15.30: Lösningen på det ondas problem, Knut Alfsvåg
Passionspredikan kl. 18.00: Timo Laato
Fördjupning kl. 19.00: Gud övergiven av Gud på korset? Knut Alfsvåg

23/3: Passionspredikan kl. 18.00: Daniel Johansson
Fördjupning kl. 19.00: Christus Victor: försoningen som seger över fördärvsmakter? Daniel Johansson

30/3:Passionspredikan kl. 18.00: Rune Imberg
Fördjupning kl. 19.00: Försonad med Gud, sig själv och medmänniskorna, Fredrik Brosché