På Fakultetens dag den 13 nov så är det nu klart att prof. John Pless, efter många om och men pga reserestriktioner kan delta. Under förmiddagen mellan 10:00 och 11:45 kommer han att hålla ett föredrag på engelska över ämnet ”Lilla katekesen i församlingens liv”. Se hela schemat för dagen här.

Stor utförsäljning av teologisk litteratur

Värt att notera är att det under dagen är en stor utförsäljning av böcker som finns som dubbletter i FFG:S stora teologiska bibliotek. Missa inte chansen att fynda och berätta för dina teologiskt intresserade vänner om denna möjlighet!