FFG bjuder in till passionspredikningar och öppna fördjupningskvällar under fastetiden. De sex passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande. Efter passionspredikningarna följer ett enkelt fika och möjlighet att vara med på olika föredrag med ”Kristi kors och våra kors”som ett övergripande tema. Vid de internationella gästföreläsarnas besök blir det extrainsatta Teologiskt forum på eftermiddagarna kl. 14.30–16.00, med fördjupning, samtal och diskussion om viktiga ämnen. Öppet för alla intresserade, ingen anmälan, ingen avgift.

19/2
18.00-18.30: Passionspredikan, Timo Laato
19.00-20.00: Kristi kors i Gamla testamentet, Mats Eskhult

26/2               
18.00-18.30: Passionspredikan, Jakob Appell
19.00-20.00: Ta sitt kors på sig – men hur? Sverre Böe
(14.30-16.00: Teologiskt forum: Biblisk apokalyptik och livet i en ”apokalyptisk” tid, Sverre Böe)

4/3
18.00-18.30: Passionspredikan, Torbjörn Johansson
19.00-20.00: ”Genom mycken bedrövelse in i Guds rike.” (Apg 14:22) Jan Bygstad
(14.30-16.00: Teologiskt forum: Vem studerar vad? Vi Ordet eller Ordet oss? Jan Bygstad)

11/3       
18.00-18.30: Passionspredikan, Jonatan Ådahl
19.00-20.00: ”…som borttager världens synd” – men vad är synd? Fredrik Brosché

18/3       
18.00-18.30: Passionspredikan, Daniel Johansson
19.00-20.00: Då Gud övergav Gud: Jesu väg till döden och dess betydelse för oss, Knut Alfsvåg
(14.30-16.00: Teologiskt forum: Guds allmakt och korset: Vad betyder Jesu död för vår förståelse av första trosartikeln? Knut Alfsvåg)

25/3       
18.00-18.30: Passionspredikan, Göran Landgren
19.00-20.00: När Kristus som korsfäst blir predikad – och när han inte blir det, Göran Landgren

Internationella gästföreläsare:

Sverre Böe – Jan Bygstad – Knut Alfsvåg
  • Sverre Böe är professor i Nya Testamentet på Fjellhaug Internasjonale Högskole i Oslo, behandlade Jesu ord om att ta sitt kors på sig i sin doktorsavhandling, och har även skrivit flera artiklar om biblisk eskatologi.
  • Jan Bygstad är präst i DELK-Bergen, författare, och hedersdoktor vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne. Aktuell med boken ”Orienteringspunkter i en forvirret tid” (Lunde förlag 2022).
  • Knut Alfsvåg är professor i Systematisk teologi på VID Vitenskapelige Högskole i Stavanger, författare till en rad olika böcker och artiklar i teologiska ämnen samt en flitigt anlitad föredragshållare.
  • Göran Landgren är pensionerad kyrkoherde med många års församlingserfarenhet och en uppskattad förkunnare och talare i olika sammanhang.
  • Fredrik Brosché är lärare i själavård på FFG, författare till ett flertal böcker, bl.a. Finna Gud, finna sig själv i FFG:s småskriftserie.
  • Mats Eskhult är professor emeritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och har på senare år flitigt gästföreläst på FFG, uppskattad inte minst för sina språkliga och teologiska genomgångar av gammaltestamentliga texter.