Församlingsfakulteten finns nu också på Instagram. Välkommen att följa med i flödet – och bidra till spridningen av FFG på sociala medier!