FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

20. Katekesen: En introduktion med Torbjörn Johansson

En ny serie avsnitt i FFG-podden behandlar Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt. I första avsnittet samtalar Helle med Torbjörn Johansson, rektor på FFG, som ger en introduktion till Lilla katekesen och förklarar varför FFG vill bidra till ett förnyat bruk av katekesen.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

20. Katekesen: En introduktion med Torbjörn Johansson
FFG

 
 
00:00 / 45:52
 
1X
 

19. Ur arkivet: Bo Giertz om aposteln Paulus

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag från 1976 av biskop Bo Giertz om aposteln Paulus liv och gärning.

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

19. Ur arkivet: Bo Giertz om aposteln Paulus
FFG

 
 
00:00 / 20:35
 
1X
 

18. Fakultetsföreläsning: Gudsbilden i Gamla testamentet (del 1), Mats Eskhult

Mats Eskhult, prof. em. i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, ger i detta avsnitt en första inblick i den gammaltestamentliga gudsbilden. Avsnittet är från höstens första fakultetsföreläsning och utgör den första delen av tre om gudsbilden i GT (nästa del den 21 oktober).

Möjlighet till att stödja utgivningen av FFG-podden ges genom gåvor till SWISH 123 100 84 57.

18. Fakultetsföreläsning: Gudsbilden i Gamla testamentet (del 1), Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 55:44
 
1X
 

17. Ur arkivet: Bo Giertz “Änglar, finns de?”

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet, som knyter an till kyrkoårets änglatematik, är ett föredrag av biskop Bo Giertz: “Änglar, finns de?”

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

17. Ur arkivet: Bo Giertz “Änglar, finns de?”
FFG

 
 
00:00 / 24:52
 
1X
 

16. Ur arkivet: Bo Giertz om vad som händer när en människa blir omvänd

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av biskop Bo Giertz från 1983: “Vad händer när en människa blir omvänd?”

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

16. Ur arkivet: Bo Giertz om vad som händer när en människa blir omvänd
FFG

 
 
00:00 / 40:44
 
1X
 

15. Föredrag: Kristologisk hermeneutik – om Luthers läsning av Bibeln, Knut Alfsvåg

I detta avsnitt utvecklar Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, frågan om bibelsyn och Luthers förståelse av hur en människa nalkas Skriften. Föredraget är från bibelkonferensen 2014. Alfsvåg är en återkommande gästföreläsare på FFG och medverkar i FFG:s senaste bok “Den mångfacetterade reformation” med artikeln “Hur kunde du, Luther? Om Martin Luther, islam och judarna”.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

15. Föredrag: Kristologisk hermeneutik – om Luthers läsning av Bibeln, Knut Alfsvåg
FFG

 
 
00:00 / 55:04
 
1X
 

14. Föredrag: Våld- och hämndtexter i Gamla testamentet, Carsten Vang

Carsten Vang, lektor i Gamla testamentet vid Menighedsfakultetet, Aarhus, tar upp några av de, för vår tids människor, svåraste texterna i Gamla testamentet: våld och hämnd på Guds befallning. Föreläsningen från bibelkonferensen 2019.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

14. Föredrag: Våld- och hämndtexter i Gamla testamentet, Carsten Vang
FFG

 
 
00:00 / 45:42
 
1X
 

13. Ur arkivet: Bo Giertz om Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av biskop Bo Giertz från 1983: “Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp”.

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

13. Ur arkivet: Bo Giertz om Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp
FFG

 
 
00:00 / 1:06:13
 
1X
 

12. Föreläsning: “Ancient Slavery vs Modern Slavery”, John Nordling

Dr John Nordling, lärare i Nya testamentet vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA, föreläser över ämnet “Ancient Slavery vs. Modern Slavery”. Nordling är en auktoritet på frågan om slaveriet i nytestamentlig förståelse och har bl.a. skrivit Concordia Commentary för Filemon-brevet och Filipperbrevet. I samband med bibelkonferensen på FFG 2019 undervisade han om slaveriet i antiken och i Nya testamentet, och denna föreläsningen är från nämnda konferens.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

12. Föreläsning: “Ancient Slavery vs Modern Slavery”, John Nordling
FFG

 
 
00:00 / 49:15
 
1X
 

11. Föreläsning: “Biblical Slavery as Paradigm for Christian Vocation”, John Nordling

Dr John Nordling, lärare i Nya testamentet vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA, föreläser över ämnet “Biblical Slavery as Paradigm for Christian Vocation”. Nordling är en auktoritet på frågan om slaveriet i nytestamentlig förståelse och har bl.a. skrivit Concordia Commentary för Filemon-brevet och Filipperbrevet. I samband med bibelkonferensen på FFG 2019 undervisade han om slaveriet i antiken och i Nya testamentet, och denna föreläsningen är från nämnda konferens.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

11. Föreläsning: “Biblical Slavery as Paradigm for Christian Vocation”, John Nordling
FFG

 
 
00:00 / 42:13
 
1X