FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

7. Ur arkivet: Bo Giertz om att leva i sitt dop

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av biskop Bo Giertz från 1986: “Att leva i sitt dop”.

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

7. Ur arkivet: Bo Giertz om att leva i sitt dop
FFG

 
 
00:00 / 29:50
 
1X
 

6. Föreläsning: Luthers syn på äktenskap och familj, Rune Imberg

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG, föreläser om Luthers syn på äktenskap och familj. Inspelningen är från en fakultetsföreläsning 2018.

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

6. Föreläsning: Luthers syn på äktenskap och familj, Rune Imberg
FFG

 
 
00:00 / 53:28
 
1X
 

5. Föreläsning: Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet, Rune Imberg

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG, föreläser om den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet. Föreläsningen är en inspelning från bibelkonferensen 2019.

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

5. Föreläsning: Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet, Rune Imberg
FFG

 
 
00:00 / 59:11
 
1X
 

4. Föreläsning: Mellan Gamla och Nya testamentet, Mats Eskhult

Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, utvecklar betydelsen av det som hände och skrevs under tiden mellan Gamla och Nya testamentet. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

4. Föreläsning: Mellan Gamla och Nya testamentet, Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 53:31
 
1X
 

3. Föreläsning: Kristus i Gamla testamentet, Mats Eskhult

Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, utvecklar tankar kring hur vi kan förstå Kristus i Gamla testamentet. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

3. Föreläsning: Kristus i Gamla testamentet, Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 59:00
 
1X
 

2. Föreläsning: Är Gamla testamentet kristet? Mats Eskhult

Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, ger exempel på vad människor svarat på frågan om huruvida Gamla testamentet är kristet och presenterar sitt eget synsätt. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

2. Föreläsning: Är Gamla testamentet kristet? Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 49:15
 
1X
 

1. Föreläsning: Ingen bibelsyn utan en människosyn, Torbjörn Johansson

I Församlingsfakultetens nya satsning på FFG-podden presenteras varje fredag ett nytt avsnitt. Avsnitten består av föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat.

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

Församlingsfakultetens hemsida: www.ffg.se

1. Föreläsning: Ingen bibelsyn utan en människosyn, Torbjörn Johansson
FFG-podden

 
 
00:00 / 49:34
 
1X