1520-2020: frihet att fira!

2 september, 2020 | Nyheter

En frihet värd att uppmärksamma!

År 1520 kan kallas reformationens särskilda frihetsår, men det beror inte på Luthers yttre levnadsvillkor. Han var på väg att bli bannlyst ur kyrkan och därmed även att bli förklarad som fredlös, vilket i praktiken betydde att ha en dödsdom utfärdad över sig. I juli utfärdades en ”banhotbulla”, alltså en påvlig bulla med hot om bannlysning om han inte tog tillbaka vad han skrivit (själva bannbullan kom i början av 1521). Luthers liv var sakta men säkert på väg att bli starkt kringskuret och han skulle snart bli tvungen att stanna inom det territorium som tillhörde Fredrik den vise, den furste som givit honom beskydd. Inte heller här kunde han röra sig fritt utan för att skyddas fördes han året därpå, 1521, till borgen Wartburg där han fick tillbringa nästan ett år. Men mitt i denna yttre bundenhet och instängdhet upplevde Luther en större inre frihet än vad han någonsin tidigare gjort i sitt liv. Till hans reformatoriska erfarenhet och upptäckt hörde nämligen vad som kan kallas ”konsten att åtskilja”: att skilja mellan yttre frihet och inre frihet, mellan livet inför människor och livet inför Gud, mellan den egna rättfärdigheten och Guds rättfärdighet. Därför kunde Luther, likt Paulus, jubla över sin frihet mitt i sin fångenskap och mitt i osäkerheten vad gällde livet här på jorden. Han hade upptäckt evangeliets frihet. ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria” (Gal 5:1). Det som gör 1520 till reformationens frihetsår är alltså den inre frihet som Luther hade upptäckt. Genom Jesu Kristi verk kunde han genom tron allena leva sitt liv som frikänd inför Gud. Hans samvete var fritt från Guds dom, och han var fri att tjäna sin nästa utan baktankar på förvärvandet av egna meriter. Det är denna nyvunna frihet som kommer till uttryck i hans berömda ”frihetstraktat”, vilken ges ut i oktober detta år, Om en kristen människas frihet. Han formulerar inledningsvis två teser som uttrycker det paradoxala i det kristna livet:

En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig.
En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig.

Frihetstemat möter även i en annan av Luthers huvudskrifter från samma år, nämligen Om kyrkans babyloniska fångenskap. I denna skrift visar Luther hur kyrkans sakrament, inte minst nattvarden, behöver frigöras från mänskliga traditioner och återställas enligt de bibliska föreskrifterna. Publiceringen av ytterligare ett par centrala skrifter från Luthers penna gör året 1520 till en milstolpe i reformationens historia. Med anledning av att det är 500 år sedan dessa skrifter gavs ut kommer FFG att låta det läsår som nu har börjat präglas av frihetstemat och lyfta fram arvet från reformationen (se faktarutan nedan). Tack för Ditt stöd och välkommen att följa frihetstemat på FFG!

Torbjörn Johansson, rektor

Aktuellt på Frihets-temat hösten 2020:
  • Digital kvällsbibelskola på måndagskvällar hösten 2020 med tema Frihet
  • Hälsnings fördjupningsbilaga med infallsvinklar på en kristen människas frihet utifrån teologins olika discipliner
  • Bokutgivning – nyrevidering på gång utav Om kyrkans babyloniska fångenskap (från 1520)
  • Fakultetens dags öppna föreläsningar – som dock pga. pandemin är framflyttade till våren 2021, mer information kommer.
  • FFG-podden har ett avsnitt om temaåret “Frihet att fira!”
  • Digitala satsningar: ett flertal föreläsningar kommer att publiceras på FFG:s Youtube-kanal under hösten. För den som redan nu vill höra Torbjörn Johansson och Jakob Appell belysa frihetstemat så medverkar båda på den månadslånga digitala konferensen Lutherske fordypningsdager.

Vill du stödja satsningen? Bankgiro: 622-5387, Swish: 123 100 84 57 (“FFG gåva”)

Martin Luther inför kejsaren i Worms 1521: