Gudsbilden i Gamla testamentet

Tre fakultetsföreläsningar i höst.

Mats Eskhult, prof. em. i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, ger under hösten tre öppna fakultets-föreläsningar med gudsbilden i Gamla testamentet i fokus. Språkliga, teologiska och kanske pastorala perspektiv på en komplex frågeställning att se fram emot! Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Välkommen till FFG följande måndagskvällar kl. 18.00:

  • 30 september
  • 21 oktober
  • 25 november