Välkommen till en kurs i bibelhebreiska där du får lära dig att läsa enklare text på grundspråket. Studier i hebreiska öppnar dörren för den gammaltestamentliga världen på ett särskilt sätt och ger förståelse för översättningsproblematiken.

Kursperiod: Torsdag 19 aug – Mån 20 dec (mån 9-12; tor 9-12)     

Lärare: Jonatan Ådahl

Anmälan: j.adahl@ffg.se, tel. 072-325 94 50