Läser du Hälsning? Viktigt meddelande!

29 oktober, 2019 | Nyheter

Tidningen Hälsning från Församlingsfakulteten ges ut 6 gånger per år. En prenumeration har hittills varit gratis. Efter att närmare ha granskat antalet tidningar som trycks och skickas ut med post har bedömningen gjorts att en ganska stor del går till passiva mottagare. Antingen läses inte tidningen alls eller så genererar läsningen inte någon respons i form av gåvor, deltagande i arrangemang, köp av böcker, etc. Med tanke på de ständigt ökande kostnaderna för tidningen och med tanke på hur stor del av informationsspridning som idag sker genom internet-relaterad media kommer Hälsning framgent skickas ut enbart till betalande prenumeranter och/eller gåvogivare.

För att säkerställa att Du får varje fullmatat nummer av Hälsning från Församlingsfakulteten kan Du göra följande:

031-778 35 40
info@ffg.se
Plusgiro: 6 40 60-7
Bankgiro: 622-5387
Swish: 1231008457 (ange FFG)

 • Bli månadsgivare eller gåvogivare. Som gåvogivare räknas de personer som skickat in gåvor till FFG en eller flera gånger under de senaste två åren; månadsgivare är sådana som ger regelbundet (oftast via stående överföringar).
 • Prenumerera. Privatpersoner / församlingar
  / missionsföreningar / institutioner / företag som
  betalar 150 kr / år får tidningen hemskickad.
 • Stödprenumeration som kostar 300 (eller mer) kr / år
 • Övriga understödjare, t.ex. personer som understödjer
  FFG via kollekter vid våra arrangemang eller i olika
  församlingar, får också tidningen hemskickad, om de
  hör av sig till FFG:s expedition och anger sin adress.
 • Hälsning i elektronisk form (pdf) via mail, vilket sker kostnadsfritt.

Den som inte tillhör någon av dessa kategorier, men som återfinns i vårt adressregister, kommer att få enstaka informationsnummer av Hälsning hemskickad till sin hemadress,
men normalt sett får man söka FFG-information på vår hemsida.

Vill du bli struken ur registret, hör du av dig till FFG:s expedition per brev / mail / telefon.