För dig som tidigare studerat hebreiska ges under hösten 2022 läskurs med handledning i profetens Joels bok på grundspråk, hebreiska. 

Läs mer.