För dig som tidigare studerat hebreiska och grekiska ges också under våren 2022 läsövningar med handledning i den gammaltestamentliga resp. den nytestamentliga grundtexten. Läs mer här.