Församlingsfakulteten gav 1997 ut en nyöversättning av Philip Melanchthons klassiker Loci Communes från 1521, den första boken i Församlingsfakultetens skriftserie. Boken kostar 70 kr men erbjuds under 2021 till jubileumspris 30 kr (2 för 50 kr). Boken kan köpas/hämtas på FFG, alternativt beställas (porto tillkommer).

Som blott 24-åring skrev professorn i grekiska vid Wittenbergs universitet Philipp Melanchthon (1497-1560) boken Loci Communes. De grundsatser han framförde var, i hans samtid, helt revolutionerande, och blev avgörande för reformationens fortsatta verk. Författaren känner vi kanske bäst som Martin Luthers nära medarbetare och genom hans senare och mycket spridda verk Den Augsburgska bekännelsenoch dess apologi.

Den som är okunnig om syndens kraft, om lagen, om nåden, förstår jag inte hur jag skulle kunna kalla kristen. Ty just utifrån dessa lär man känna Kristus, emedan detta är att känna Kristus, att känna till hans välgärningar… Detta är då till syvende och sist den kristna kunskapen, att veta vad lagen kräver, var man skall begära kraft att fullgöra lagen och var man skall begära nåd för synden, hur man skall uppresa själen som vacklar mot djävul, kött och värld och hur man ska trösta ett bedrövat samvete.

Så beskriver Melanchthon själv syftet med Loci 1521, alltså att ge en förklaring till de kristna huvudbegreppen och därmed en introduktion till studiet av Skriften. Melanchthon vill hjälpa läsaren att studera Bibeln med en klar blick för dess inre sammanhang i de frågor som gäller lag och evangelium, synd och frälsning, skuld och rättfärdiggörelse. Kravet på en klar begreppskunskap förbinds samtidigt med ett starkt betonande av att det är fråga om en hjärtats religion och en förnyelse genom Anden.

I ett avsnitt i FFG-podden introduceras boken av Torbjörn Johansson.