Ny bok från FFG: Bethelbekännelsen 1933

12 april, 2021 | Nyheter

”Bethelbekännelsen är […] ett glänsande, skarpt och imponerande vittnesbörd om vad teologiskt arbete under sommaren 1933 ännu kunde förmå.” /Klaus Scholder i Kyrkorna under Tredje riket

”Årets kanske mest väsentliga bok” /Dag Sandahl på bloggen Dagsländor 12/4 2021

”Bethelbekännelsens betydelse är att den visar hur seriöst och klarsynt teologer kunde arbeta, också mitt i den oerhörda entusiasm som omgav Adolf Hitler 1933. Deras försök till en samlande bekännelse, som kunde ställa Deutsche Christen inför ett avgörande, misslycka­des. Men Hermann Sasse och Dietrich Bonhoeffer har ett förblivande budskap. Det har något att säga också till oss.” /Christian Braws recension Inför den totala staten

Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins klassiska ämnen tar bekännelsen därför också upp t.ex. rasfrågan, behandlingen av judar och den totalitära statens anspråk.

För första gången görs nu denna viktiga text tillgänglig på svenska. Till bekännelsen har skrivits en utförlig historisk inledning och en teologisk kommentar.

Författare: Dietrich Bonhoeffer, Hermann Sasse, mfl. i översättning av Simon O Pettersson, samt inledning med kommentar av Torbjörn Johansson
Sidor: 100
Förlag: Församlingsförlaget i samarbete med FFG (ingår som bok nr 15 i FFG:s akademiska skriftserie)
Utgivningsår: 2021
Pris: 185 kr (kan också beställas från bl.a. Din Bokwww.din-bok.se)