”Bethelbekännelsen är […] ett glänsande, skarpt och imponerande vittnesbörd om vad teologiskt arbete under sommaren 1933 ännu kunde förmå.” /Klaus Scholder i Kyrkorna under Tredje riket

”Årets kanske mest väsentliga bok” /Dag Sandahl på bloggen Dagsländor 12/4 2021

Kyrkans kamp i Tredje riket är också vår situation. ”Detta motiverar en omsorgsfull samtidsläsning av Bethelbekännelsen från 1933.” Se Dag Sandahl i Världen idag 25/8 2021

”Bethelbekännelsens betydelse är att den visar hur seriöst och klarsynt teologer kunde arbeta, också mitt i den oerhörda entusiasm som omgav Adolf Hitler 1933. Deras försök till en samlande bekännelse, som kunde ställa Deutsche Christen inför ett avgörande, misslycka­des. Men Hermann Sasse och Dietrich Bonhoeffer har ett förblivande budskap. Det har något att säga också till oss.” /Christian Braws recension Inför den totala staten

Detta är en mycket intressant och tyvärr skrämmande aktuell bok. Bethelbekännelsen skrevs ursprungen 1933 som uttryck för den kamp som utspelade sig inom den tyska kyrkan när den nazistiska kyrkopolitiken gjorde sig allt större anspråk. … Boken är en mycket intressant och allmänbildande läsning för såväl den historiskt, politiskt, biografiskt som teologiskt intresserade.” /Recension i Budbäraren 4/2021

Den av Torbjörn Johansson författade inledningen till Bethelbekännelsen förtjänar att nå många läsare, också utanför fromhetsvallarna. Bonhoeffers och Sasses skrift är av allmänt intresse i första hand genom att den skänker inblick i ”den tyska kyrkokampens inre liv och teologi”. Hur män som kämpade för sin kyrkas överlevnad resonerade, har någonting viktigt att lära vår tids kristna i allmänhet och svenskkyrkliga sådana i synnerhet. I Bethelbekännelsen finns en rik argumentationsarsenal att ösa ur för var och en troende människa som vill hålla det kristna korsets stam ren från den politiska koloniseringens angrepp.” /Johan Sundeens ledare i Bulletin 5 juli 2021

””For alle lutherske teologar (og andre) som ønskjer å fylle eit hol i sin kunnskap om korleis den lutherske vedkjenninga kunne, og kan, tale inn i ein kritisk samtidssituasjon, er denne utgjevinga eit tilbod dei ikkje kan avslå.” /Arve Brunnvoll på FBB:s hemsida 25/7 2021

Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins klassiska ämnen tar bekännelsen därför också upp t.ex. rasfrågan, behandlingen av judar och den totalitära statens anspråk.

För första gången görs nu denna viktiga text tillgänglig på svenska. Till bekännelsen har skrivits en utförlig historisk inledning och en teologisk kommentar.

Författare: Dietrich Bonhoeffer, Hermann Sasse, mfl. i översättning av Simon O Pettersson, samt inledning med kommentar av Torbjörn Johansson
Sidor: 100
Förlag: Församlingsförlaget i samarbete med FFG (ingår som bok nr 15 i FFG:s akademiska skriftserie)
Utgivningsår: 2021
Pris: 185 kr (kan också beställas från bl.a. Din Bokwww.din-bok.se)