Nya småskriften från FFG visar på sambandet mellan det Jesus gjorde och lärde igår, under den jordevandring som finns omvittnad i evangelierna, och vad Jesus gör och lär idag, på ett konkret och verkligt sätt när Guds församling samlas till gudstjänst. Småskriften passar för nykristna, som en introduktion till Kyrkans gudstjänst och för regelbundna gudstjänstfirare, som söker fördjupning, liksom för kyrkvärdar, musiker, och andra medverkande i gudstjänsten som kan få viktiga perspektiv på tjänsten de utför i Guds hus.

Författare är Jakob Appell, lärare i praktisk teologi på FFG, doktorand vid Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, USA. I följande podcast-avsnitt berättar författaren om boken.

Priset är 50 kr, vid köp av minst 10 ex. är priset 40 kr (exkl. porto). Samtliga småskrifter och ljudböcker kan beställas från FFG:s expedition