Bengt Hägglund (1920–2015) var professor i ämnet Kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet. Han är mest känd för sitt arbete Teologins historia – En dogmhistorisk översikt, som utkommit i fem upplagor och översatts till ett flertal språk.

I föreliggande bok får vi möta Bengt Hägglunds studier i det som var hans verkliga specialområde, den reformatoriska teologin. I 14 artiklar undersöker Hägglund centrala teologiska teman, såsom: 

– Skriftens klarhet: Reformationens bortglömda grundprincip

– Luther och mystiken

– Dopet och det kristna livet enligt Luther

– Den evangeliska människouppfattningen

– Humanismen och reformationens frihetsbegrepp

Denna andra, reviderade upplaga har försetts med en inledning om Bengt Hägglund som reformationsforskare.