Tidningen Hälsning från Församlingsfakulteten ges ut 6 gånger per år. En prenumeration har hittills varit gratis. Efter att närmare ha granskat antalet tidningar som trycks och skickas ut med post har bedömningen gjorts att en ganska stor del går till passiva...