Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 1:29-34).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 1:29-34)
/