Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 1 sönd. efter Tref. (Joh 3:1-8)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 3:1-8)
/