Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 3:11-12) för 1 sönd. efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

1 sönd. efter Trefaldighet (Matt 3:11-12)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:55
 
1X