Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 3:15-17, 21-22) för 1 sönd. efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. efter Trettondedagen (Luk 3:15-17, 21-22)
/