‏Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Mark 1:9-11) för 1 söndagen efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 söndagen efter Trettondedagen 2020 (pdf)

1 sönd. efter Trettondedagen (Mark 1:9-11)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:15
 
1X