Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 21:1-19) för 1 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Advent 2020 (pdf)

FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/