Daniel Johansson genomgår evangelietext (Matt 21:1-9) för 1 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Advent 2019 (pdf)

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:46
 
1X