Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 16:21-23) för 1 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Fastan 2019 (pdf)

1 sönd. i Fastan (Matt 16:21-23)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 9:37
 
1X