Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 4:1-11) för 1 sönd. i Fastan

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd i Fastan 2021 (pdf)

FFG-podden
1 sönd. i Fastan (Matt 4:1-11)
/