Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Mark 1:12-13) för 1 söndagen i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 söndagen i Fastan 2020 (pdf)

1 söndagen i Fastan (Mark 1:12-13)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:25
 
1X