Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:23-28) för 12 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

12 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

12 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:23-28)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 18:29
 
1X