Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 17:18-23) för 14 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

14 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:18-23)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 15:16
 
1X