Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 15 sönd. efter Tref. (Matt 6:31-34)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:31-34)
/