Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 5:35-43) för 16 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

16 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

16 sönd. efter Trefaldighet (Mark 5:35-43)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 17:49
Rewind 30 Seconds
1X