Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 17 sönd. efter Tref. (Matt 6:19-24)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
17 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:19-24)
/