Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Mark 10:17-27) för 18 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

18 sönd. e Trefaldighet 2019 (pdf)

18 sönd. e. Tref. (Mark 10:17-27)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:20
 
1X