Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 9:1-7, 24-39) för 19 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

19 sönd. e Trefaldighet 2019 (pdf)

19 sönd. efter Tref. (Joh 9:1-7, 24-39)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 10:57
 
1X