Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)
/