Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:1-12) för 19 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

19 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

FFG-podden
19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)
/