2 sönd. e. Trettondedagen (Joh 4:5-26)

Inför 2 sönd. e. Trett (Joh 4:5-26), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)